Prema poreznom se propisu neka od materijalnih prava radnika pod određenim uvjetima mogu isplatiti neoporezivo.

Nove izmjene Pravilnika o porezu na dohodak i njegove odredbe mogu se primjenjivati od 01.10.2022.godine. kako navodimo u nastavku:

  1. Prigodne nagrade ( božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) do 5.000,00 kn godišnje
  2. Novčane nagrade za radne rezultate do 7.500,00 kn godišnje
  3. Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do 6.000,00 kn godišnje
  4. Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 3.00 kn po prijeđenom kilometru
  5. Dar u naravi do 1.000,00 godišnje
  6. Dar djetetu do 15 godina života do 1.000,00 kn godišnje 
  7. Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 10.000,00 kn  

Imajući u vidu sve prethodno navedeno, pravo na povećanu neoporezivu isplatu propisanu novim Pravilnikom radnici ne ostvaruju automatizmom, već poslodavac treba imati volju za isplatom kako bi se radniku isplatili novo utvrđeni neoporezivi primici.

Ako je radniku isplaćen određeni iznos neoporezivih primitaka do 01.10.2022., poslodavac može razliku isplatiti do kraja 2022. godine. do visine iznosa određenih novim Pravilnikom.