Knjigovodstvo pravne osobe d.o.o. ili j.d.o.o.

Računovodstvo je temelj poslovnog sustava svakog pojedinog gospodarstvenika koji želi biti uspješan, konkurentan i mirno raditi svoj posao.

Gotovo je nemoguće uspješno voditi poslove bez financijskih informacija koje Vam priprema knjigovodstveni servis.

Naše poduzetničko računovodstvo proizlazi iz Zakona o računovodstvu, Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o porezu na dobit.

Pratit ćemo Vas i u poslovima s drugim državama članicama EU prema Direktivi Vijeća koja se zakonski prenosi u pravni poredak Republike Hrvatske, kao i u poslovanju s trećim zemljama.

Vi samo stvarajte dobru poduzetničku klimu a mi ćemo  uspješno voditi Vaše  poslovne knjige!

Usluge koje nudimo su kompletno vođenje financijskog i analitičkog knjigovodstva, a uključuju:

 • Obračun PDV-a, knjige URA i IRA
 • Blagajničko poslovanje
 • Obračun putnih naloga, terenskog dodatka, troškova prijevoza prema nalozima poduzetnika
 • Financijsko usklađivanje dobavljača i kupaca, evidencija obveza i potraživanja
 • Obračun amortizacije, analitičko knjigovodstvo dugotrajne  imovine
 • Platni promet
 • Obračun plaća i drugog dohotka sa svim izvještajima, izrada bankovnih naloga za uplatu doprinosa, poreza i prireza, neto plaća i neoporezivih primitaka…
 • Prijave / odjave radnika elektroničkim putem e-HZMO i e-HZZO, ishođenje radnih dozvola
 • Izrada mjesečnih naloga za plaćanje obveza prema tijelima državne uprave (PD, PDV, HGK, TZ, OKFŠ …)
 • Izrada izlaznih računa
 • Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja (Bilanca, Račun dobiti i gubitka)
 • Godišnji financijski i statistički izvještaji (GFI – POD), i bilješke uz financijske izvještaje
 • Izvještaj o promjenama kapitala
 • Prijava poreza na dobit (poslovno savjetovanje o mogućim rješenjima vezanim uz porez na dobit)
 • Izrada svih potrebnih dodatnih izvještaja za Poreznu upravu i Financijsku agenciju, te poslovne banke
 • Ostali knjigovodstveni i administrativni poslovi za potrebe poslovanja po dogovoru s klijentom.

Od Vas očekujemo:

 • Odgovornost za ispravnost Vaših dokumenata
 • Dostavljanje knjigovodstvenih isprava na vrijeme kako bismo zadovoljili zakonske rokove
 • Potpisan vjerodostojni dokument za sve Vaše poslovne Odluke

Cijene naših usluga formiramo prema potrebama svakog klijenta, obujmu dogovorenog posla kojeg preuzimamo te ostalim specifičnim zadaćama i zahtjevima klijenta.