Knjigovodstvo obrtnici i slobodna zanimanja

Poslovne knjige propisane Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak obvezne su za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu obrtničku djelatnost i djelatnost slobodnih zanimanja.

Obrtnik dohodaš  – poslovni subjekt koji porez plaća po godišnjoj prijavi:

 • knjige ulaznih računa
 • knjige izlaznih računa
 • knjige primitaka i izdataka
 • obračun PDV-a
 • obračun amortizacije, analitičko knjigovodstvo dugotrajne imovine
 • obračun plaća, putnih naloga i terenskog dodatka
 • obračun autorskih honorara i naknada po ugovorima o djelu
 • platni promet – izrada naloga za plaćanje
 • pisanje izlaznih računa
 • prijave / odjave radnika
 • evidencije o obvezama i potraživanjima
 • razna izvješća, evidencije i statistike za potrebe državnih službi
 • ostale potrebne evidencije u skladu s propisima i potrebama obrtnika

Paušalni obrtnik – poslovni subjekt koji porez plaća paušalno do visine primitaka u iznosu od  300.000,00 kn:

 • knjiga prometa
 • pisanje računa
 • vođenje evidencije izdanih i naplaćenih računa
 • platni promet – pisanje naloga za doprinose, porez i ostale obveze
 • obračun plaće
 • prijave / odjave radnika
 • završni obračun PO-SD
 • sva ostala izvješća i odluke koja su potrebne

 Osim navedenog, uvijek ima prostora za dodatne dogovore ovisno o željama klijenata.

Cijene naših usluga se formiraju prema potrebama svakog klijenta, obujmu dogovorenog posla kojeg preuzimamo te ostalim specifičnim zadaćama i zahtjevima.